Tehlikeli Madde Kodları

 

Tehlikeli ve denizi kirletme riski olan maddelerin denizde taşıma yapan gemiler tarafından taşınması International Convention for the Safety of the Life at Sea (SOLAS) ve International Convention for the Prevention of pollution from Ships (MARPOL) tarafından düzenlenmektedir.

 

SOLAS ve MARPOL’un ilgili bölümlerinde International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code (Uluslararası Denizcilik Tehlikeli Maddeler Yönetmeliği) gerekli düzenlemeler detaylı bir şekilde açıklanmış ve bu maddelerin deniz yoluyla taşınması konusunda kanun hükmünü almışlardır. 1 Ocak 2004 itibariyle IMDG Code zorunlu hale getirilmiştir.

 

Tüm taşıma tipleri için (deniz, hava, tren, kara ve iç su yollarıyla taşıma) tehlikeli maddelerin sınıflandırılması ve risk tanımları da UNITED NATIONS Committee of Experts on the Transport of Dangerous Goods (UN) tarafından yapılmaktadır.

 

Bu düzenlemeler dahilinde tanımlanan tehlikeli madde sınıflandırmaları aşağıdaki gibidir.

ATIK KODU AÇIKLAMA
13 02 07*  
15 02 02* Yakıt Filtreleri / Dizel Filtreler
Yağ Filtreleri (Kartuş Filtreleri) / Silme Bezleri
15 01 10* Ambalajlar
16 01 03* Ömrünü tamamlamış lastikler
18 01 03* Enfeksiyonu önlemek amacı ile toplanmaları ve yok edilmeleri özel işlemlere tabi olan atık
20 01 26* 20 01 25 dışındaki (Yenilebilir Olmayan) sıvı ve katı yağlar
20 01 21* Ekonomik ampuller / Floresan tüpler / Cıvalı lambalar
16 06 01* Kurşunlu Piller
08 03 17* Tehlikeli maddeler içeren atık baskı tonerleri
05 01 03* Tank dibi çamurları
08 01 11* Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren atık boya ve vernikler
PCB İçeren Atıklar
07 02 14* Tehlikeli maddeler içeren katkı maddelerinin atıkları
16 05 08* Tehlikeli maddeler içeren ya da bunlardan oluşan ıskarta organik kimyasallar